П ідприємцям, хто вже працює і вимушений керуватись не завжди чіткими рекомендаціями, або хто готується до відновлення роботи в умовах обмежень у зв’язку з пандемією, рекомендується скористатись опублікованим на сайті Державної служби України з питань праці «Контрольним переліком заходів для профілактики і пом'якшення наслідків поширення COVID-19 на робочому місці», підготованим Міжнародною організацією праці.

Цей контрольний перелік є управлінським iнструментом для реалізацiї практичних заходів із метою зменшення поширення пандемії COVID-19 на робочому місці. Успішне впровадження цього iнструменту залежить від співпраці між роботодавцями, керівниками та працівниками задля здійснення позивних змін на підприємствах із метою посилення реагування на COVID-19 i покращення готовності до неї. Роботодавцям слід залучити до цього процесу комітети з безпеки та здоров’я на роботі або представників із питань безпеки.

Даний контрольний перелік включає такі розділи:

1) Політика, планування і організація;

2) Оцінка та управління ризиками, інформування;

3) Заходи з профілактики та помякшення наслідків поширення COVID-19;

4) Порядок дій у разі виявлення підозри на COVID-19 та підтвердження випадків.

 

 

Члени УФІБ Запрошуємо відвідати сайти компаній - членів УФІБ