22 лютого 2013 року в рамках виставки KIPS 2013 відбулась науково-практична конференція «Концепція вдосконалення технічного регулю-вання галузей охорони та безпеки. Створення системи оцінки відповідності «Регістр індустрії безпеки» - крок до саморегулювання».

Проведення заходу з обговорення проекту створення системи саморегулювання галузі охорони та безпеки було ініційовано ВГО «УФІБ» за підтримки Національного агентства з акредитації України (НААУ) та Асоціації «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності» (УкрАО).

У конференції прийняли участь виробники та постачальники техніч-них засобів охоронного призначення (ТЗОП), компанії, які надають послуги з охорони, проектно-монтажні організації, представники Державної служби охорони при МВС України, органів з оцінки відповідності, вітчизняних та зарубіжних профільних професійних організацій, які приймають участь у ініціативі зі створення нової системи добровільної оцінки відповідності.

У доповідях учасників конференції було зазначено, що загальний стан та перспективи розвитку галузі послуг з охорони та безпеки, у тому числі з використанням ТЗОП, не влаштовують ні виробників, ні споживачів. Одним із факторів впливу є недосконалі функції сучасної системи державного та технічного регулювання, такі як обов’язкова сертифікація продукції ТЗОП у системі УкрСЕПРО, невідповідність національних процедур з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів міжнародним та європейським. Механізми регулювання галузі потребують оновлення.

Доповідачі також ділились досвідом створенням систем добровільної оцінки відповідності в інших галузях промисловості та послуг.

Як зазначив президент УкрАО Сергій Казанцев, майбутня система «Регістр індустрії безпеки» (РІБ) повинна бути цілком зрозуміла та прозора як для споживача, так і надавача послуг, можливі ризики повинні бути перекриті запобіжним страхуванням, а головне – необтяжлива для надавача послуг.

Президент європейської асоціації галузі ТЗОП та протипожежної безпеки Марк Шабо розповів історію створення системи координації робіт з оцінки відповідності продукції ТЗОП і послуг з їх використання CER-TALARM за ініціативою громадського об’єднання EURALARM, а також зазначив, що в майбутньому буде доцільним заключення угоди з питань набуття членства системи РІБ у CERTALARM з метою взаємного визнання результатів випробувань і оцінки відповідності, створення єдиного спеціального маркування продукції ТЗОП.

Учасники конференції прийняли резолюцію щодо підтримки ініціативи УФІБ та інших учасників майбутньої системи «Регістр індустрії безпеки», яка передбачає створення ініціативної групи (оргкомітету) з впровадження проекту та виконання необхідних організаційних заходів відповідно до першого етапу створення.

Члени УФІБ, зацікавлені в участі у роботі над цим проектом, будуть запрошені до оргкомітету, про створення якого буде надано відповідну інформацію.

Програма конференції
Резолюція конференціїРезолюція конференції
Доповідь Олександра Черкашина