Структура та статут УФІБ

Структура та статут УФІБ

Організаційна структура УФІБ побудована на принципах демократичності та прозорості у відпрацюванні та прийнятті рішень.

Систему органів управління Федерації та її робочих органів складають:
З'їзд, Рада Федерації, Президент, два віце-президенти, комітети, робочі групи, комісії, Секретаріат Федерації, регіональні відділення.

Вищим керівним органом Федерації є З'їзд, який скликається не рідше одного разу на рік. З'їзд опрацьовує Програму дій Федерації у коротко- та довгострокової перспективі та обирає Раду Федерації, на яку покладається керівництво Федерацією у період між З'їздами та забезпечення виконання зазначеної Програми.

 

Рада Федерації УФІБ — обирається строком на 1 рік і здійснює керівництво Федерацією у період між З'їздами. Тобто, Рада може приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, які не входять до виключної компетенції З'їзду Федерації. Зокрема, до компетенції Ради Федерації входить:
 • обрання Президента та віце-президентів Федерації строком на один рік;
 • затвердження Голови Секретаріату, голів комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації та їх заступників за пропозицією Президента Федерації;
 • затвердження персонального складу комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації;
 • за узгодженням з регіональними відділеннями Федерації, прийняття рішень щодо розмірів вступного та членських внесків, порядку їх сплати, затвердження квартального кошторису витрат Федерації;
 • розробка та внесення на затвердження З'їзду основних напрямків та довгострокових програм діяльності Федерації;
 • заслуховування звітів про діяльність Секретаріату та висновків Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження рішень про створення регіональних відділень;
 • прийом нових членів Федерації та виключення з числа членів Федерації.

 

Для безпосереднього керівництва поточною діяльністю Федерації Радою обираються Президент та два віце-президенти.

За поданням президента, погодженим з членами комітетів, Радою Федерації призначаються:

      — голови та заступники голів комітетів,
       — голови та заступники голів робочих груп та комісій,
        — голова секретаріату УФІБ.

   Комітет УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, на який покладено завдання відпрацювання та реалізації політики організації за певним напрямком діяльності.

   Робоча група УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, який створюється для відпрацювання суто технічних питань, що входять до сфери діяльності членів організації.

   Комісія УФІБ — це тимчасовий статутний орган, який може створюватись для розв'язання тієї чи іншої конкретної проблеми в діяльності організації.

   Регіональне відділення УФІБ — це статутний орган, який створюється за професійно-виробничим та територіальним принципом. Регіональне відділення представляє та захищає інтереси своїх членів в регіоні у відношеннях з державними та недержавними регіональними установами, відповідає за залучення нових членів, обмін практичним досвідом роботи та формування високих морально-етичних норм ведення бізнесу регіональними учасниками ринку індустрії безпеки.

   В комітетах, комісіях, робочих групах та регіональних відділеннях працюють члени організації на добровільних засадах.

   Виконавчим органом УФІБ є Секретаріат Федерації, який формується за наймом та вирішує увесь комплекс поточних питань — планування, фінансування, матеріально-технічне забезпечення тощо (за винятком тих питань, які віднесена до виключної компетенції З'їзду, Президента, Ради Федерації та інших робочих органів Федерації).

   Контрольні функції за фінансово-господарською діяльністю УФІБ здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна тільки З'їзду Федерації.

     
Демократичні принципи побудови організації знайшли своє відображення у Статуті УФІБ. Статут організації відкритий для позитивних змін. Кожен член УФІБ може внести свої пропозиції до Комітету з питань членства та розвитку бізнес-середовища для подальшого опрацювання.
 
Новини
Структура та статут УФІБ

Організаційна структура УФІБ побудована на принципах демократичності та прозорості у відпрацюванні та прийнятті рішень.

Систему органів управління Федерації та її робочих органів складають:
З'їзд, Рада Федерації, Президент, два віце-президенти, комітети, робочі групи, комісії, Секретаріат Федерації, регіональні відділення.

Вищим керівним органом Федерації є З'їзд, який скликається не рідше одного разу на рік. З'їзд опрацьовує Програму дій Федерації у коротко- та довгострокової перспективі та обирає Раду Федерації, на яку покладається керівництво Федерацією у період між З'їздами та забезпечення виконання зазначеної Програми.

 

Рада Федерації УФІБ — обирається строком на 1 рік і здійснює керівництво Федерацією у період між З'їздами. Тобто, Рада може приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, які не входять до виключної компетенції З'їзду Федерації. Зокрема, до компетенції Ради Федерації входить:
 • обрання Президента та віце-президентів Федерації строком на один рік;
 • затвердження Голови Секретаріату, голів комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації та їх заступників за пропозицією Президента Федерації;
 • затвердження персонального складу комітетів, робочих груп, комісій та інших робочих органів Федерації;
 • за узгодженням з регіональними відділеннями Федерації, прийняття рішень щодо розмірів вступного та членських внесків, порядку їх сплати, затвердження квартального кошторису витрат Федерації;
 • розробка та внесення на затвердження З'їзду основних напрямків та довгострокових програм діяльності Федерації;
 • заслуховування звітів про діяльність Секретаріату та висновків Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження рішень про створення регіональних відділень;
 • прийом нових членів Федерації та виключення з числа членів Федерації.

 

Для безпосереднього керівництва поточною діяльністю Федерації Радою обираються Президент та два віце-президенти.

За поданням президента, погодженим з членами комітетів, Радою Федерації призначаються:

      — голови та заступники голів комітетів,
       — голови та заступники голів робочих груп та комісій,
        — голова секретаріату УФІБ.

   Комітет УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, на який покладено завдання відпрацювання та реалізації політики організації за певним напрямком діяльності.

   Робоча група УФІБ — це статутний, постійно діючий орган, який створюється для відпрацювання суто технічних питань, що входять до сфери діяльності членів організації.

   Комісія УФІБ — це тимчасовий статутний орган, який може створюватись для розв'язання тієї чи іншої конкретної проблеми в діяльності організації.

   Регіональне відділення УФІБ — це статутний орган, який створюється за професійно-виробничим та територіальним принципом. Регіональне відділення представляє та захищає інтереси своїх членів в регіоні у відношеннях з державними та недержавними регіональними установами, відповідає за залучення нових членів, обмін практичним досвідом роботи та формування високих морально-етичних норм ведення бізнесу регіональними учасниками ринку індустрії безпеки.

   В комітетах, комісіях, робочих групах та регіональних відділеннях працюють члени організації на добровільних засадах.

   Виконавчим органом УФІБ є Секретаріат Федерації, який формується за наймом та вирішує увесь комплекс поточних питань — планування, фінансування, матеріально-технічне забезпечення тощо (за винятком тих питань, які віднесена до виключної компетенції З'їзду, Президента, Ради Федерації та інших робочих органів Федерації).

   Контрольні функції за фінансово-господарською діяльністю УФІБ здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна тільки З'їзду Федерації.

     
Демократичні принципи побудови організації знайшли своє відображення у Статуті УФІБ. Статут організації відкритий для позитивних змін. Кожен член УФІБ може внести свої пропозиції до Комітету з питань членства та розвитку бізнес-середовища для подальшого опрацювання.
 

Виставки

Партнери

Банер
Банер

Контакти

03179, м. Київ, просп. Перемоги, 123, оф. 528

Тел.: (044) 284 12 16
E-mail: ufib@ufib.com.ua

Детально...

Ми на Facebook

Банер
Яндекс.Метрика