Друк 

Вступ до УФІБ надає колективним та індивідуальним членам всеукраїнської громадської організації можливості захисту власних інтересів шляхом участі у:

За кожним членом УФІБ визнається його унікальність. І тому його пріоритети в УФІБ можуть складатися з використання будь-якої сукупності прав члена УФІБ.

Права членів УФІБ закріплені в декількох документах:

1. Права членів УФІБ, закріплені в Статуті Федерації

Кожен член УФІБ має право:

2. Права членів УФІБ, закріплені в «Положенні про членський облік та внески УФІБ»

Кожен член УФІБ має право давати письмову рекомендацію кандидату на вступ до Федерації. Наявність двох письмових рекомендацій є обов’язковою умовою при поданні документів на вступ до УФІБ (п. 2.1. Положення). Таким чином, через механізм надання рекомендацій та механізм голосування в регіональному відділенні Федерації кожен її член має можливість впливу на прийняття рішень щодо прийому до лав членів УФІБ того чи іншого кандидата.

3. Права членів УФІБ, закріплені в «Положенні про комітети УФІБ»

3.1. Будь-який колективний або індивідуальний член Федерації має право делегувати по одному представнику в кожен комітет Федерації (п. 3.1. Положення). Таким чином, через можливість участі в роботі ВСІХ комітетів члени Федерації можуть впливати на політику та конкретні дії Федерації по всіх напрямках її роботи.

3.2. Будь-який член УФІБ, що входить до складу одного або декількох комітетів, має право бути обраним головою або заступником голови 1-2 комітетів (з практики обрання керівництва комітетів УФІБ).

Зокрема, через роботу в комітетах члени УФІБ можуть приймати участь в опрацюванні та прийнятті рішень з таких питань:

1. У комітеті з питань освіти та підвищення кваліфікації:

2. У комітеті з питань стандартів:

Сприяння впровадженню в Україні сучасних стандартів і норм для учасників ринку ТЗО шляхом співпраці з відповідними українськими та зарубіжними державними установами та неурядовими організаціями.

3. У комітеті з питань маркетингових досліджень:

4. У комітеті у справах міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю:

5. У комітеті з питань членства та розвитку бізнес-середовища: