Друк

У хвалено на форумі «Діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади» 11 жовтня 2021 р.

Ми, представники Національної бізнес коаліції та Української Ради Бізнесу, до складу яких входить більше 100 бізнес-асоціацій МСБ, усвідомлюючи спільну відповідальність за збереження та сталий розвиток економіки України, звертаємося до Президента України та Верховної ради України із таким:

 

Вважаємо, що для подолання ключових загроз, які на цей час стоять перед Україною, першочергово необхідно реалізувати такі завдання, визначені провідними аналітичними центрами та бізнес-об’єднаннями як ключові пріоритети на цей рік:

 

1. Забезпечити продовження та реалізацію інституційної реформи митної служби: запровадження персональної відповідальності співробітників, ризик-орієнтованого підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні посади, встановлення конкурентних заробітних плат співробітникам.

 

2. Забезпечення функціонування Бюро економічної безпеки, як єдиного правоохоронного органу, який покликаний протидіяти кримінальним правопорушенням у сфері економіки та встановлення бар’єру для інших правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень за злочинами, що підслідні Бюро економічної безпеки.Має бути усунено ризики втручання у роботу бізнеса інших органів через розслідування злочинів у сфері господарювання, що не підслідні БЕБ. Вкрай важливим є прийняття Законопроєкту №3959-1 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро Економічної безпеки України» в частині визначення підслідності всіх економічних злочинів тільки БЕБУ, та обов’язково передбачити положення, які б закріплювали виключне право детективів Бюро здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності. Стаття 214 КПК України, яка регламентує порядок відкриття та закриття кримінальних проваджень, наразі працює таким чином, що при будь-яких обставинах, всі правоохоронні органи будуть відкривати кримінальні провадження  з порушенням правил підслідності. Тому Законопроєкт №3959-1 повинен містити норму, що буде зобов’язувати всі інші правоохоронні органи, у разі відкриття ними кримінальних проваджень за статтею, яка підслідна БЕБУ – передавати справу для подальшого розслідування до Бюро Економічної безпеки України впродовж 10 днів.

 

Забезпечення постійного ефективного парламентського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки, сприяння ефективній роботі Бюро, як єдиного аналітичного органу, встановлення чітких ключових показників ефективності роботи для працівників БЕБУ та органу в цілому.

 

3. Оновлення податкового законодавства, зокрема важливо реалізувати:

 

 

Забезпечити осучаснення митного законодавства

 

У митному напрямі має бути запроваджено вибірковий контроль товарів всіма суміжними службами виключно за принципом аналізу ризиків на заміну тотальному огляду; забезпечено уніфікацію митних зборів; імплементовано правила спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ, загальноєвропейської електронної транзитної системи (NCTS) та інших сучасних технологій контролю за доставкою товарів; забезпечено повноцінний обмін інформацією з іншими країнами і створено дієвий механізм автоматизованого зіставлення відповідних документів та митної вартості товарів, яка в них зазначена; унеможливлено використання поштових каналів для постачання контрабандних товарів.

 

4. Запровадити сучасне трудове право, засноване на свободі трудового договору, спрощення адміністрування звітності, спрощення документального оформлення працівника – прийняти в цілому законопроєкти №5371 та 5388.

 

5. Демонополізувати ринки тепло- та енергопостачання, забезпечити рівність доступу учасників суміжних ринків до товарів та послуг природних монополій, зокрема електромереж та приватної тяги.

 

У цьому напрямі перш за все необхідно реалізувати:

 

 

6. Сприяти детінізації економіки:

 

 

7. Демонополізувати ринок платіжних послуг – імплементувати успішні норми європейського законодавства до українського – прийняти законопроєкт №5734

 

8. Забезпечити підвищення експертності при аналізі регуляторного впливу нормативних актів та законодавчо забезпечити максимальну участь зацікавлених сторін на етапі формування регуляторного акту. Забезпечити недопущення прийняття тих НПА, що вводять необґрунтовані бар’єри для ведення бізнесу, погіршують умови ведення бізнесу, створюють нерівні умови для учасників ринку.

 

9. Збереження спрощеної системи оподаткування. Сприяння легальному мікро- і малому підприємництву.

 

10. Забезпечити термінову ратифікацію Верховною Радою України всіх міжнародних протоколів про міжнародне автомобільне сполучення, зокрема Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення (проект Закону №0060 від 07.08.2020).

 

Представники бізнесу закликають Президента України та народних депутатів всіх політичних сил обговорити та підтримати пропозиції, сформовані експертами та представниками бізнес-об’єднань за висновками досліджень, і якнайшвидше погодити та прийняти необхідні нормативно-правові акти.