Я к організації захистити таємну, службову та конфіденційну інформацію? Для цього потрібен цілий комплекс заходів та засобів, які могли б гарантувати:

- захист від витоку інформації технічними каналами;

- захист інформації від несанкціонованого доступу;

- криптографічний захист;

- роботу комплексу резервування і відновлення інформації.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) забезпечує захист в інформаційно-телекомунікаційних системах у відповідності до вимог нормативно-правових документів в галузі захисту інформації (Ст. 8 ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; Ст. 4 Постанови КМУ «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»).

В фахівців «АМ Інтегратор Груп» є багаторічний досвід з побудови ІТ-систем та глибоке розуміння потреб державних установ та комерційних компаній в інформаційний безпеці. В нашому портфелі послуг:

1. Розробка та впровадження КСЗІ в автоматизованих системах для обробки службової, конфіденційної (в тому числі персональні дані) та відкритої інформації, що є власністю держави.

2. Проектування та впровадження КСЗІ в автоматизованих системах класу «1», «2», «3» (від автономних ПК до розподілених багатомашинних комплексів, де передача інформації обмеженого доступу відбувається через незахищене середовище).

3. Встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, в т.ч. засобів криптографічного захисту інформації.

4. Організація / супроводження державної експертизи, отримання Експертного висновку та Атестату відповідності.

5. Супроводження експлуатації КСЗІ.

При проектуванні захищеної інформаційної інфраструктури організації необхідно враховувати багато нюансів. Зокрема, під час обробки інформації на незахищеному ПК виникає побічне електромагнітне випромінювання. Засобами технічної розвідки можливе його перехоплення та відновлення інформації, що обробляється на ПК з відстані до кількох сотень метрів.

Запобігання такого перехоплення може гарантувати використання Захищених автоматизованих робочих місць (ЗАРМів). Це повнофункціональній ПК в захищеному виконанні для обробки таємної, службової та конфіденційної інформації. В першу чергу ЗАРМи призначені для співробітників міністерств, спеціальних служб, держагенцій та інспекцій, а також будуть корисні для підрозділів корпорацій та фінансових установ, які працюють з бізнес-критичними даними. ЗАРМи обов'язкові для використання в засобах криптографічного захисту інформації.

Переваги побудови КСЗІ на захищених ПК наступні:

1. Захист інформації забезпечується виключно пасивним методом і на відміну від використання генераторів шуму:

  ЗАРМ захищають інформацію від сучасних засобів технічної розвідки;

  ЗАРМ не демаскують час і місце обробки секретної інформації;

  ЗАРМ не мають негативного впливу на здоров'я працівників та відповідають вимогам електромагнітної сумісності обладнання.

2. Мають захист від зовнішнього електромагнітного впливу.

3. Включають високоефективні системи протизавадної фільтрації в складі захищеного ПК.

4. Є можливість використання на об'єктах, які не мають окремої системи заземлення/занулення, або на місцях тимчасового перебування без зниження рівня захисту інформації.

Крім того, ЗАРМи забезпечують значну економія коштів та часу при створенні КСЗІ на об'єктах захисту інформації з будь-якими організаційно-технічними обмеженнями.

ТОВ «АМ Інтегратор Груп» входить до ТОП-3 провідних ІТ-інтеграторів України. Колектив нашої компанії має понад 28‑річний досвід роботи на ринку системної інтеграції, в тому числі досвід впровадження інформаційних систем управління, систем безпеки та інженерної інфраструктури в державних установах, промислових холдингах, підприємствах паливно-енергетичного сектора, митних терміналах. ТОВ «АМ Інтегратор Груп» має всі необхідні дозволи, допуски та ліцензії, у тому числі – для роботи з інформацією, яка містить державну таємницю.

 

 

Члени УФІБ Запрошуємо відвідати сайти компаній - членів УФІБ